To studerende fra DTU har arbejdet med data fra Systimes iBibliotek. Med baggrund i et begrænset datasæt, har de undersøgt, hvordan elever fra syv gymnasieklasser har brugt iBiblioteket i deres matematikundervisning.

Af Mette Sabroe Bitsch

21. august 2017

Lige efter nytår indledte Systimes Big Data gruppe et samarbejde med Helle Rootzén, professor og leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology på DTU, og to af hendes studerende. De skulle finde gode måder at bruge den data på, som genereres, når gymnasieelever og lærere bruger iBøger® og iBlibliotek®.

Data er nemlig blevet det nye grundstof, når man vil omsætte brugernes adfærd til at videreudvikle og gøre sine produkter bedre. I dette tilfælde iBøger® og iBibliotek®.

Samarbejdet endte med at blive Fagprojekt for de to studerende, Frederik Warburg og Mathias Tygesen, som inden sommerferien forsvarede projektet til topkarakter.

Men inden da nåede de to studerende at tilbringe en uge på Systime.

“Det har været enormt fedt at arbejde sammen med Systime det sidste halve år. Ud over en uge her, har vi været til innovation hacks i både København og Aarhus. Vores samarbejde med Big Data folkene på Systime har været rigtigt godt, og de har stået til rådighed med hjælp gennem hele forløbet”, fortæller Frederik Warburg.

De DTU-studerendes undersøgelser tyder på, at det kan betale sig også at åbne sine iBøger® derhjemme, hvis man vil klare sig godt fagligt.
De DTU-studerendes undersøgelser tyder på, at det kan betale sig også at åbne sine iBøger® derhjemme, hvis man vil klare sig godt fagligt.

Undersøgelserne

De to studerende har kigget på Google Analytics data fra Systimes digitale bibliotek - iBibliotek®. Den overordnede idé har været at undersøge kvaliteten af dataen og bruge forskellige statistiske og machine learning metoder til at undersøge elevernes studieadfærd, og hvordan den påvirker elevernes præstation.

“De mest spændende resultater er formentligt, at vi har givet bud på og overvejelser til, hvordan man beskærer data. Desuden har vi ved hjælp af en Apriori-algoritme givet et “proof-of-concept” på, hvordan Systime kan vide, hvilke af deres sider, der fører til bedre præstationer. Og det betyder, at man for eksempel vil kunne lave en kvalitativ undersøgelse af disse sider og finde ud af, hvorfor de er særligt gode”, fortæller Frederik Warburg.

Resultaterne

Inden de to studerende drog tilbage til DTU i København for at aflevere og forsvare deres projekt, fik de lige tid til at præsentere det for Systime. Og selvom undersøgelserne er baseret på et lille datasæt, kan de vise nogle tendenser. En af konklusionerne er for eksempel sjovt nok, at de elever, der læser mest i deres iBøger, også klarer sig bedre i skolen.

Og hvis nogle lærere måske tror, at deres elever ikke læser lektier i weekenden, kan de godt tro om. Søndag er den store forberedelsesdag – både for lærere og elever, tyder de studerendes undersøgelser på.

Arbejdsratio per dag

Og mens eleverne fortrinsvis bruger iBiblioteket i skoletiden, så er lærerne mest på iBiblioteket om eftermiddagen, når de forbereder sig.

Hvad karakteriserer den dygtige elev?

De to studerende har desuden kigget på, hvordan elever, der er fagligt dygtige, arbejder med iBiblioteket. Og det viser sig, at de fagligt dygtige elever er aktive både på skolen og derhjemme. De lærer mere og bedre, end de elever der kun er aktive i skolen. Det lader altså til, at det kan betale sig også at åbne sine iBøger derhjemme.

Hvilken adfærd fører til mere læring

Ser man derimod på hvilken elevadfærd, der fører til mere og bedre læring over tid, så viser undersøgelserne, ikke overraskende, at de elever, der i gennemsnit er mere aktive i skoletiden, klarer sig bedre end dem, der er mindre aktive i skoletiden. Men det pudsige er, at mængden af den tid, som en elev bruger derhjemme, ikke nødvendigvis har betydning for, hvordan eleven klarer sig fagligt. Kun når hjemmearbejdet kombineres med en mere end gennemsnitlig aktiv skoledag fører det til mere og bedre læring.

“Vores resultater tyder på, at de, der udnytter tiden på skolen til at arbejde med deres iBibliotek, klarer sig bedst, når man ser på udviklingen over tid”, fortæller Mathias Tygesen.

Når det mest effektive elevarbejde foregår i skoletiden, kunne det tyde på, at lærerens tilstedeværelse er vigtig, når eleverne arbejder med iBiblioteket.

De to studerende understreger dog, at når disse resultater skal tages med forbehold, da de beror på kun 63 elever.

Hvilke sider giver bedre læring

Et af perspektiverne i undersøgelser som disse er, at resultaterne kan sige noget om, hvilke sider der fører til bedre læring. Og det betyder, at man for eksempel ved hjælp af en kvalitativ undersøgelse kan finde ud af, hvorfor netop disse sider giver bedre læring. Med denne viden i baghånden kan Systime lave endnu bedre iBøger® og iBibliotek®.

Big data

Data er godt - og meget data er mega godt - til at fortælle, hvordan vi lærer. Anvendt på den rigtige måde, kan analyser af data hjælpe med at gøre for eksempel iBøger® bedre.

Men data er personlig ejendom. Så derfor kan man ikke bare bruge løs af den data, som brugernes adfærd på iBøgerne genererer. Og derfor måtte Systime indhente tilladelser fra de enkelte elever, før de to studerende fra DTU kunne begynde at arbejde med datamaterialet, som selvfølgelig også er anonymiseret. For det er ikke eleven som enkeltperson, der er i fokus. Det, der er interessant, er de mønstre, de i fællesskab tegner, når de bruger iBøgerne.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017