Digital dannelse står højt på dagsordenen på mange skoler. Systimes iBibliotek® kan være en vigtig brik i den samlede indsats.

Af Mette Sabroe Bitsch

12. juni 2017

Spørger man rektorerne på landets gymnasier, hvad der er det vigtigste indsatsområde for brugen af digitale læringsressourcer og digitale data til fremme af elevernes læring, så er styrkelse af de unges digital dannelse topscoreren.

Det fremgår af en ny rapport, som Danmarks Evalueringsinstitut, i daglig tale EVA, netop har udgivet. Rapporten har kortlagt gymnasiernes anvendelse af IT, digitale data og digitale læringsressourcer. Og heraf fremgår det blandt andet, at brugen af digitale læringsressourcer og digitale data er et strategisk fokusområde på næsten fire ud af fem gymnasier, og at en styrkelse af de unges digital dannelse er det vigtigste indsatsområde.

Og det er måske ikke så overraskende, mener Andreas Pihl Kjærsgaard, som har været undersøgelsens projektleder. Ifølge ham fylder digital dannelse rigtigt meget hos politikerne, GL og Danske Gymnasier. Og det afspejler sig også i den nye gymnasiereform, i bekendtgørelsen og i læreplanerne

“Alle taler om det, og alle vil gerne være med”, forklarer Andreas Pihl Kjærsgaard.

© iStockphoto.com/Chaay_Tee

Et digitalt bibliotek

På Campus Vejle har de også digital dannelse på dagsordenen, og it kompetencer er skrevet direkte ind i skolens mission. Det betyder, at skolen i høj grad anvender it. For eksempel bruger skolens hhx og eud afdelinger som udgangspunkt Systimes iBibliotek® i deres undervisning. En vigtig årsag til det er, at det er med til at styrke elevernes digitale dannelse.

“iBiblioteket kan helt klart styrke elevernes digitale dannelse. Der er naturligvis flere brikker i den samlede indsats, men i og med at vi taler digitale, interaktive bøger, så læner det sig op ad digitale kompetencer og digital dannelse”, fortæller Margit Erdmann, som er bibliotekar på Campus Vejle.

Mere end 350 søgbare iBøger

iBiblioteket er et komplet digitalt biblioteket med mere end 350 iBøger målrettet ungdomsuddannelserne. Her kan eleverne tilgå alle udgivelser fra deres “MitKonto”. Desuden fungerer biblioteket som en database, hvor lærere og elever kan søge på tværs af iBøgerne eller i den enkelte iBog. Det betyder blandt andet, at elever og lærere kan søge informationer i andre udgivelser, fag, uddannelsesretninger og niveauer end dem, de sædvanligvis anvender.

“iBiblioteket repræsenterer den vej udviklingen går. Og som undervisningsplatform fungerer det meget fint og multimodalt, som også er et af de frække ord i forbindelse med digital dannelse og digitale kompetencer”, fortæller Margit Erdmann.

Informationssøgning

Som en del af den nye reform skal de unge lære at søge informationer og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier.

Margit Erdmann mener, der ligger et stort potentiale i søgefunktionen for eleverne, både når de søger litteratur og informationer i det daglige og i forbindelse med de større opgaver.

Hun fortæller, at eleverne er vant til at navigere rundt i iBøgerne, så hun underviser dem ikke direkte i at søge på iBiblioteket. Men hun går stort set altid ind og søger i iBiblioteket, når eleverne mangler litteratur og informationer til de større opgaver - og på den måde viser hun eleverne, hvordan de kan søge.

Tryghed

Til forskel fra for eksempel en almindelig Google-søgning, stiller iBiblioteket et stort didaktiseret materiale til rådighed, som løbende opdateres og revideres, så fakta og beskrivelser altid er ajourført og aktuelle.

“Det givet klart en tryghed for en bibliotekar, at eleverne har adgang til dette brede, gennemarbejdet materiale målrettet netop deres uddannelsesbehov. Og Systimes produkter støtter jo samtidig op omkring bekendtgørelsen, hvilket er en vigtig del, ved jeg fra vores ledelse her på stedet”, fortæller Margit Erdmann.

En lettere administration

Som bibliotekar er hun begejstret for, at de flaskehalse på lån, som tidligere har været udpræget omkring de store opgaver, nu er forsvundet, når hver af de 1600 hhx’ere og eud’ere har adgang til alle udgivelser fra Systime.

“Inden vi fik adgang til hele iBiblioteket var der run på specifikke udgivelser, som vi typisk havde et par udlånseksemplarer af. Det problem har vi ikke længere, nu alle har adgang til alt. Det er en stor lettelse”, fortæller Margit Erdmann.

Ud over at problemet med efterspørgslen på udgivelser er løst, så er Margit Erdmann selv blevet løst fra en del af det tunge administrative arbejde med at håndtere licenser, fordele og inddrive bøger. “Det letter det administrative arbejde meget, når man ikke længere skal forvalte en lang række licenser for hhx og eud eleverne. Der er hellere ikke så mange bekymringer omkring skolestart nu. Tidligere har det altid været et problem at få nok bøger tilbage fra de tidligere årgange. Vi er blevet fri for nogle frustrationer”, slutter Margit Erdmann.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017