Karrierekompetencer er meget mere end at vælge effektivt, hurtigt og rigtigt. Karrierekompetencer, eller karrierelæring, handler om livslæring. Det fortæller Caroline Vogelius Wiener, projektleder for Karrierefokus – i og efter gymnasiet.

Af Mette Sabroe Bitsch

15. maj 2017

Stramme jakkesæt, spidse albuer og blikket stift rettet mod næste trin op ad karrierestigen. Det er nok det billede, mange får, når de hører ord som karrierelæring, karrierekompetencer og karriereperspektiv. Men det er langt fra sådan projektleder ved Karrierefokus, Caroline Vogelius Wiener opfatter begreberne.

Ifølge Center for Ungdomsforskning, CeFU, og centerleder Noemi Katznelson, som står bag den forskning, der er knyttet til Karrierefokus - i og efter gymnasiet, knytter karrierelæring an til en langt bredere forståelse. Karrierelæring drejer sig nemlig om de unges overgange, valg og veje i uddannelsessystemet og om overgangen til arbejdsmarkedet.

"Karrierelæring skal ikke forstås som et snævert fokus på at kravle hurtigt op ad karrierestigen. Karrierelæring skal derimod hjælpe eleverne til at træffe de valg, der passer til netop dem. Og det omfatter både de unges erfaringer, deres drømme, valg, forventninger og motivation koblet sammen med de fag, de møder i gymnasie", fortæller Caroline Vogelius Wiener, som fremhæver, at koblingen skal foregå i den faglige undervisning. For det er op til lærerne at tilføre fagene en ekstra dimension ved at åbne dem op mod omverdenen.

Karrierelæringsaktiviteter

Det er Region Hovedstaden, der i 2014 tog initiativ til projektet, mens CeFU skulle stå for følgeforskningen. Oprindeligt var formålet at reducere antallet af ufaglærte studenter i regionen. Til det formål valgte styregruppen at bruge karrierelæring. Undervejs viste det sig, at karrierelæring ikke alene havde en motiverende effekt på de elever, der var i risikogruppen for at blive ufaglærte studenter. Karrierelæring havde også en motiverende effekt for en langt bredere målgruppe.

Slutrapporten kom i december, og den indeholder en lang række forslag til karrierelæringsaktiviteter, som kan inspirere til det konkrete arbejde med unges koblinger mellem fag, uddannelser, fritids-, arbejds- og samfundsliv og således støtte og hjælpe eleverne med at foretage de valg, der er rigtige for netop dem.

Rollemodeller

Ud over virksomhedssamarbejder, temaforløb og karrieredage, er et af de forslag til karrierelæring, som ligger lige ved hånden, de unges møde med rollemodeller.

”Det er vigtigt for de unge at møde rollemodeller gennem skolen og ved virksomhedsbesøg. Rollemodeller som kan fortælle om deres veje gennem uddannelse og job. Det kan være ansatte i virksomheder, gæsteforelæsere og egne lærere, der deler deres erfaringer med at træffe valg og fortælle, hvordan forhold i livet såsom rejser, bolig, familie har påvirket, de valg, de har truffet. De unge skal vide, at der er mange veje at tage, og at langtfra alle er snorlige. Livet er jo meget mere end arbejde”, understreger Caroline Vogelius Wiener.

Refleksion

Når de unge skal lære at håndtere og forstå forløb og overgange i uddannelsessystemet, er et væsentligt aspekt at få viden om sig selv i relation til fag, arbejdsmarked og samfund. Her kan Studievalg ifølge Caroline Vogelius Wiener være en god støtte og ressource for lærerne. Også når det gælder viden om adgangskrav til videregående uddannelser.

En anden vigtig anbefaling fra forskningsprojektet er, at eleverne får plads til at reflektere både før og efter en karrierelæringsaktivitet som en del af undervisningen. Her er der i projektet udviklet en række refleksionsøvelser, som lærere kan lade sig inspirere af.

Ved hjælp af et pædagogisk refleksionsredskab, den såkaldte Karrierelæringsmodel, udviklet i samarbejde med CeFU, kan lærere, ledere og elever arbejde med karrierelæringens tre dimensioner:

  • Viden om og erfaring med uddannelse, fag og job
  • Viden om og erfaring med mig
  • Erfaring med mine handlinger og beslutninger

Modellen kan bruges til at planlægge og evaluere et karrierelæringsforløb, og til at indtænke karrierelæringsaktiviteterne i en progression gennem et tre- eller to-årigt forløb.

“Karrierelæringsmodellen drejer sig ikke om at ruste de unge til bestemte jobs. Den drejer sig om, at de unge skal blive klogere på, hvad deres interesser og styrker er. De skal prøve at se nogle sammenhænge med det, der sker i skolen, i deres fritid og i verden udenfor. Det drejer sig ikke kun om at træffe valg, det handler ligeså meget om at se de her forbindelser mellem fag og arbejdsmarkedet - og det er noget, vi har oplevet, der motiverer eleverne rigtig meget for fagene”, fortæller Caroline Vogelius Wiener og tilføjer, at også lærerne i projektet oplever, at Karrierelæringsmodellen kan være med til at begrebsliggøre og konkretisere karrierelæring. Lærerne får desuden et fælles sprog i planlægningen af aktiviteter på tværs af fag i studieretningen.

Ingen tidsspild

Caroline Vogelius Wiener

Caroline Vogelius Wiener

Flere af de seneste uddannelsespolitiske tiltag har haft til formål at minimere de unges tid i uddannelsessystemet. Det har i mange tilfælde øget presset på de unge. De forventes hurtigt at blive afklarede og tilrettelægge hver sin snorlige vej ind gennem uddannelsesinstitutionerne og ud på arbejdsmarkedet. For eleverne skal styrkes og rustes til at kunne foretage de rigtige valg i løbet af deres uddannelse og i valg af job.

Med den nye gymnasiereform integreres karrierekompetencer direkte i den faglige undervisning som ét af de fire kompetenceområder, der skal ruste de unge til fremtidens krav, der både ændrer sig og stiger.

Og her rækker blandt andet Karrierefokus i og efter gymnasiet en hjælpende hånd det formål at afdramatisere valget for eleverne.

”Karrierekompetencer er i vores projekt ikke et forsøg på at stramme presset om de unge. Tværtimod. Det er en del af de unges almendannelse at kunne håndtere valg og overgange i et livslangt perspektiv. Vi svigter de unge ved at overlade dem til sig selv i spørgsmålet om at træffe valg i livet. Karrierelæring kan hjælpe de unge til at blive bedre klædt på til at kunne træffe livsvalg såsom uddannelse og job. Det giver dem mulighed for at reflektere og tale om det svære valg og pres, som de unge møder i samfundet”, slutter Caroline Vogelius Wiener.

Karrieremodellen kan downloades som pdf her.

På projektets hjemmeside www.karrierefokus-gym.dk kan lærere finde inspiration til karrierelæringsforløb og andet undervisningsmateriale.

Projektet Karrierefokus – i og efter gymnasiet er et samarbejde mellem Studievalg København, 17 gymnasier og tre videregående uddannelser. Projektet er støttet af Region Hovedstaden og ejet af Ørestad Gymnasium med rektor Allan Kjær Andersen som formand for styregruppen. Til forskningsprojektet har været tilknyttet et advisory board, der består af videnspersoner samt centrale aftagere til gymnasieuddannelsen både fra videregående uddannelser, forskning, faglige organisationer og erhvervsliv.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017