Velkommen til gymreform17

sysTIMES har valgt at stille skarpt på den kommende gymnasiereform, dens mål og konsekvenser for undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Vi har blandt andet valgt at sætte fokus på tre fagområder, matematik, historie og fremmedsprog og nogle af de kompetencer som kommer i spil i undervisningen efter sommerferien. Hvorfor er for eksempel globale, digitale og innovative kompetencer vigtige at fremme hos de unge, og hvordan inddrages de i undervisningen? Det har en række forskere og eksperter gjort sig tanker om. Læs om det her.

Gymnasiereformens formålsparagraf indbefatter foruden kompetencer, også viden, almendannelse. En oplagt kilde til viden er Systimes iBibliotek®. Læs her en række brugeres oplevelser og erfaringer med iBøger® og iBibliotek®. Læs også dr. phil Harry Haue reflektioner over begrebet almendannelse.

Sammen med forfattere og redaktører udvikler Systime iBøger® og papirbøger til alle fag, transparent og gerne i samarbejde med brugerne. Det foregår i åbne og demokratiske udgivelsesprocesser. Systimes dynamiske produktionssetup sikrer, at der ligger en række nye og reviderede udgivelser klar til at dække de nye læreplaner.

Sidst men ikke mindst har vi bedt to skarpe debattører give hver sit syn på reformen. Underdirektør i Dansk Industri Charlotte Rønhof og lektor på DPU Steen Nepper Larsen har fået frie tøjler til at anmelde gymnasiereformen 2017.

Klik også ind på gymreform17.dk, hvor vi samler relevant updates om gymnasiereformen.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017