Lærere og elever på Aarhus Katedralskole har fået adgang til et omfangsrigt materiale af mere end 325 interaktive lærebøger. Det giver lærerne frihed til at afprøve andre materialer end dem, de normalt ville vælge.

Af Mette Sabroe Bitsch

3. januar 2017

Mange lærere underviser sædvanligvis efter én grundbog, et par temabøger og ganske ofte adskillige kopiark i løbet af et skoleår. Men sådan fungerer det ikke længere på Aarhus Katedralskole. Her har lærere og elever fået adgang til et komplet digitalt biblioteket med mere end 325 digitale lærebøger målrettet ungdomsuddannelserne.

Biblioteket fungerer som en database, hvor du kan tilgå de forskellige iBøger® eller søge på et fag, et emne, en person eller en begivenhed. Det vil sige, at lærerne også kan søge i udgivelser til andre fag, uddannelsesretninger og niveauer end dem, de sædvanligvis underviser i.

På Aarhus Katedralskole underviser Sine Dalsgaard Kristensen i religion og dansk. Hun har brugt iBøger® i sin undervisning i mange år, men det var først indenfor det sidste år, at hun har haft adgang til hele iBiblioteket.

"I dansk henviser jeg ofte elever til iBiblioteket, hvis de for eksempel skal holde oplæg om et forfatterskab eller et andet emne og har brug for uddybende materiale. Desuden er det en stor fordel i forbindelse med vejledning i tværfaglige forløb som SRP og AT og andre større skriftlige opgaver at kunne henvise eleverne til at bruge "søg i materialer", hvor de ofte kan finde stof om et emne. Mange lærebøger i iBiblioteket har et tværfagligt fokus. Og nogle gange er den litteratur, man finder i iBiblioteket rigeligt," siger Sine Dalsgaard Kristensen.

Sine Dalsgaard Kristensen, lektor og læsevejleder. Underviser i dansk og religion på Aarhus Katedralskole.

Sine Dalsgaard Kristensen, lektor og læsevejleder. Underviser i dansk og religion på Aarhus Katedralskole.

Byg dine egne forløb

Selv søger hun ofte i andre bøger, end dem hun sædvanligvis underviser efter. De forskellige materialer lægger hun ind i Forløbsbyggeren, som giver eleverne en oversigt og adgang til de materialer, tekster, videoer, quizzer og så videre, som læreren har lagt ind, og som eleverne skal bruge til undervisningsforløbet.

"iBogsbiblioteket giver frihed til at afprøve nye lærebøger og sammensætte forløb fra mange forskellige lærebøger. Det har jeg netop gjort i et forløb til kristendom, og det fungerer fint, og så kan man lægge forløbene direkte ind i den undervisningsbeskrivelse, vi som undervisere løbende skal lave," fortæller Sine Dalsgaard.

Grundforløb og ny reform

Ifølge lovforslaget til ny gymnasiereform skal der fra august 2017 indføres et tremåneders grundforløb, som blandt andet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning. Grundforløbet skal bestå af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen.

På Katedralskolen i Aarhus er det besluttet, at samtlige elever i for eksempel dansk skal igennem det samme stof, da studieretningsklasserne først dannes efter grundforløbet.

Sine Dalsgaard Kristensen mener, at iBiblioteket kunne blive et velegnet redskab i forbindelse med den nye reforms grundforløb.

"Her har vi et bredt udvalg af grundbøger, tekstantologier med mere, som vil være ens for alle elever og dermed give alle elever det samme udgangspunkt. Desuden vil eleverne fortsat have adgang til materialet efter grundforløbet", siger Sine Dalsgaard.

Understøttende undervisning

Sine Dalsgaard er også læsevejleder. Hun synes, at iBiblioteket og iBøger® er velegnede til at differentiere undervisningen. Især, synes hun, at der er god støtte til læsesvage elever gennem talesyntese, videoer og interaktiviteter.

"I læsevejledningen henviser jeg ofte elever med læsevanskeligheder til iBogsbiblioteket, hvor de har talesyntesen og NemLæs-funktionen".

Fra basis til A

Med adgang til et helt bibliotek af undervisningsmaterialer, der dækker alle fag og niveauer på ungdomsuddannelserne, er der altid hjælp at hente, hvis en elev trænger til et brush-up inden for et bestemt fagligt emne. På Systimes iBibliotek® kan man søge og finde materialer, der behandler lige netop det emne, der trænger til at blive frisket op, og på lige netop det niveau, der passer eleven. For iBiblioteket indeholder undervisningsmaterialer, der dækker fra basis til A.

"iBiblioteket kan på den måde løfte elevernes læring. Undersøgelser viser for eksempel, at de skoler, der har adgang til iBiblioteket, ikke oplever, at elevernes karaktergennemsnit falder de tre år, de går i gymnasiet", fortæller Birte Ravn Østergaard, som er key account manager på Systime.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017