Digitale kompetencer er en grundingrediens i den nye gymnasiereform. It, teknologi og digitale redskaber skal tænkes ind i fagenes kernestof og i arbejds- og prøveformerne. Mange gymnasier som for eksempel Aarhus Katedralskole arbejder allerede med fuldt digitale undervisningsmaterialer.

Af Mette Sabroe Bitsch

21.12.2017

Frieda Skov Peter og Lucas Jalles Hansen

Frieda Skov Peter og Lucas Jalles Hansen

I dag kan landets 3.g'ere ånde lettet op. SRP er afleveret, og juleferien står for døren. For Frieda Skov Peter og Lucas Jalles Hansen, der går i 3.g på Aarhus Katedralskole har arbejdet med SRP været noget særligt. De har nemlig gennem deres skole haft adgang til Systimes iBibliotek®. Det er et komplet digitalt bibliotek med en søgemaskine, der indeholder materiale fra mere end 325 iBøger. Her kan elever og lærere søge efter faglige emner på kryds og tværs. Og de kan gøre det i trygge og sikre rammer, for alt indholdet er målrettet ungdomsuddannelserne og dækker alle fag bredt og dybt.

Så da Frieda og Lucas sammen med resten af eleverne på Aarhus Katedralskole skulle finde litteratur til deres SRP, har de kunnet søge på Systimes iBibliotek®, for det indeholder stort set alt det litteratur, som eleverne har brug for.

"Vi bruger nærmest kun iBiblioteket til at søge i, fordi indholdet er målrettet os. Det er didaktiseret, bearbejdet indhold og så kan vi være helt trygge ved resultaterne. Vi vil hellere bruge Systimes iBibliotek® end Wikipedia og Google", fortæller Lucas Jalles Hansen.

"Til forskel fra nogle af de andre digitale læremidler, som eleverne har adgang til, er alle iBøger i iBiblioteket skrevet til skærm og struktureret og bygget op på samme måde. På den måde lærer eleverne hurtigt at navigere rundt i materialet.

"Det er virkelig rart, at iBøgerne er bygget op på samme måde. Det gør dem nemme at overskue og finde rundt i", siger Lucas Jalles Hansen.

Fra en bog til flere hundrede

Normalt henviser og underviser en lærer efter én grundbog og måske en-to temabøger i løbet af et år. Men nu kan lærere og elever bruge hele iBiblioteket til at søge informationer om et fag, et emne, en person eller en begivenhed. Det vil sige, at de også kan søge i udgivelser til andre fag, uddannelsesretninger og niveauer end dem, de bliver undervist i.

"Jeg har innovation, og vores bog om innovation er målrette stx og derfor ikke så omfattende, som udgivelser til innovation, der er målrettet hhx. Jeg har for eksempel fundet rigtig meget stof om innovation blandt andet i bøger til virksomhedsøkonomi til hhx.

Det er fantastisk, at vi kan søge i andre udgivelser end dem, vi bliver undervist i.", siger Frieda Skov Peter.

Alt-i-en bog

iBiblioteket og iBøger® er meget mere end papirbøger på skærm. iBøger® er også videoer, interaktive illustrationer, opsamlingssider, quizzer, graftegner, lommeregner, ordforklaringer, NemLæs, talesyntese, native speak af kildetekster og meget mere.

"Alt det uden om teksten giver os rigtig meget. De interaktive tests, for eksempel. Det er supermotiverende at være aktiv i timerne, og det er godt at kunne teste sig selv derhjemme. Det giver en tryghed at vide, at man har styr på det faglige", siger Lucas Jalles Hansen.

Anna Colding Godsk, Eline Baad-Hansen og Albert Freud Abildgaard går også i 3.g. på Aarhus Katedralskole.

Eline og Albert, der begge har en naturvidenskabelig studieretning, er enige om, at iBøgernes interaktiviteter især kommer til deres ret i matematik og fysik.

"Fysik handler om at danne sig en intuitiv forståelse, og det kan være virkelig svært, når man læser om det. Derfor er det guld værd at kunne gå ind og se animationer af det på iBøgerne. Det så meget nemmere at forstå sammenhænge. Og når vi arbejder med statistik er det en stor støtte at kunne se det, vi læser om og lave simulationer direkte i bogen".

Anna har en sproglig studieretning. Hun er ret godt tilfreds med iBøgernes ordforklaring og tekstoplæsninger.

"Når man har mange forskellige sprog, kan det nogle gange være uoverskueligt at skulle læse mange, lange tekster. Så fungerer det bare så godt, at man kan få teksterne læst op af native speakers", siger hun og tilføjer at de interaktive ordforklaringer er til stor hjælp, når man arbejder med begrebstunge fag.

Den nye gymnasiereform

Flere undersøgelser viser, at digitale læremidler rummer et væld af pædagogiske potentialer. Og både den nuværende og tidligere undervisningsminister er optaget af, at de unge skal lære at bruge digitale redskaber i undervisningen. De skal have teknologien ind under huden, så de lettere kan se hvilke potentialer og muligheder, der kan ligge i teknologi.

Men som tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby siger, så handler brug af it ikke om at erstatte den gode lærer. Digitale læremidler skal være et supplement, et arbejdsredskab for først i mødet med den dygtige lærer får eleverne det fulde udbytte.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017