Vores kommunikationskultur har ændret sig radikalt de seneste år. Det har øget behovet for nye normer, der kan styre en god og ordentlig kommunikation. Det mener professor Hans Siggaard Jensen, som lagde vejen forbi Systime for at tale om digital dannelse.

Af Mette Sabroe Bitsch

3. november 2016

Kommunikation er måske den kultur, der har oplevet de største konsekvenser af de seneste års digitalisering. I mange tusinde år kommunikerede vi stort set kun mundtlig, i 4-500 år har vi også kommunikeret skriftligt, men kun i de seneste 30 år er vi begyndt at kommunikere digitalt. Det har sat gamle sociale dyder som nærvær og god tone under pres og kalder på en ny orden.

"Den digitale dimension har alvorlige konsekvenser for vores kommunikationskultur og udfordrer eksisterende kompetencer og normer" siger professor på DPU Hans Siggaard Jensen. Han mener, at behovet for at udvikle en digital dannelse, der kan styre den nye digitale kommunikationskultur, er stor.

Særligt to aspekter ved den digitale kultur har påvirket os og haft konsekvenser for vores kommunikation: Det virtuelle jeg og den åbne kommunikation.

Det virtuelle jeg overfor det centrerede jeg

I den digitale verden skal vi være til stede alle vegne og hele tiden. Det udfordrer vores koncentration og truer den gængse måde at være tilstede på:

Den åbne kommunikation

De sociale medier har udfordret vores måde at kommunikere med hinanden på. Vi kommunikerer ikke længere kun til og med mennesker, vi kender eller ved hvem er. Ofte kommunikerer vi ind i en ukendt modtagergruppe, og det har betydet, at vi kan finde på at skrive de mest horrible ting til og om hinanden.

Vi har brug for digital dannelse

Hans Siggaard Jensen

Professor på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Pædagogisk Filosofi, Emdrup.

Digital dannelse kommer på skoleskemaet

Regeringen ønsker at styrke de unges digitale kompetencer og dannelse. De unge skal have de nødvendige forudsætninger for at blive i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk, kritisk og produktivt i den virtuelle virkelighed. Digital dannelse bliver en integreret del af den nye gymnasiereform.

Digital dannelse

Systime har netop udgivet "Digital dannelse". Digital dannelse er en iBog®, som blandt andet diskuterer de udfordringer, som knytter sig til den digitale udvikling. I alle kapitler vil der derfor også være en beskrivelse af de dilemmaer, der er opstået på baggrund af udviklingen. Det gør også materialet egnet til diskussioner i tværfaglige samarbejder med fx samfundsfag.

Læs mere om udgivelsen her

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017