Et grønt forlagshus

I otte måneder har vi boet i et topmoderne hus bygget efter tidens mest energibesparende principper. Og det kan mærkes på vores grønne regnskab.

Af Mette Sabroe Bitsch

18. oktober 2016

© iStockphoto.com/RomoloTavani

Automatisk lys- og varmeregulering, genvinding af varme, energiglas og solceller på taget er nogle af de miljø- og energivenlige tiltag, der har været med til at mindske vores energiforbrug markant den seneste tid.

Indtil marts 2016 havde vi til huse i det der oprindeligt var bygget til en sæbefabrik. Finurlige, krogede lokaler med halvdunkle rum, knirkende trægulve og utætte vinduer. Hyggeligt, men utidssvarende.

I dag bor vi i et spritnyt, supermoderne hus, hvor de nyeste materialer og ideer inden for energibesparende byggeri er anvendt.

Her er masser af dagslys, store luftige rum, behagelig temperatur og en ro, der skyldes, at her både er lyddæmpende gulv og loft. Kontrasten til de tidligere lokaler er slående, og det samme er bundlinjen på vores energiudgifter.

Behageligt indeklima

Hvor fjernvarmen før sivede ud af de gamle vinduer om vinteren, og lagde medarbejderne på køl, stod valget om sommeren mellem hedeslag eller træk, fordi vinduerne var eneste kilde til frisk luft.

Vores nye hus, derimod, er forsynet med et automatisk vandbåret opvarmnings- og nedkølingsanlæg, som giver en optimal udnyttelse af energien og et fantastisk indeklima.

Så ud over et væsentligt bedre indeklima, er vores årlige varmeregning mere end halveret fra 50.000 kroner til 24.000 kroner, der dækker varme, køling og frisk luft.

Lys

I de gamle lokaler kunne baggårdslyset dårligt trænge igennem vinduerne. Det betød, at kontorerne var fyldt op med standerlamper, skrivebordslamper og loftslamper, som var tændt dagen lang året rundt. Og alligevel var arbejdslyset ikke optimalt.

I Sonnesgade 11 er hele husets langside mod vest dækket af energiglas med lysfilter. Det sørger for en optimal udnyttelse af dagslyset, og sammen med den automatiske regulering af det elektriske lys i alle rum, har det betydet et markant fald i vores elforbrug.

"Lyset er skønt her på Sonnesgade! Jeg er ret nærsynet og kan virkelig mærke, at arbejdslyset er langt bedre. Så jeg er ikke træt i øjne i samme grad som tidligere", fortæller Birte Ravn, teamleder på Systime.

Masser af dagslys er desuden gavnligt for en god døgnrytme. Det er nemlig med til at fremme en god nattesøvn.

På vej mod et 0-energihus

Sonnesgade 11 er et såkaldt lavenergi 2020-hus. Det betyder, at det er energimæssigt fremtidssikret og lever op til de højeste energi- og miljømæssige krav til nybyggeri.

"Vi kalder huset for et intelligent hus, fordi lys, temperatur og luft reguleres automatisk samtidig med, at systemet sørger for at overskudsvarme bliver genbrugt i køligere perioder", fortæller Rasmus Therkildsen, der er bygherre og en af arkitekterne bag huset.

Letbanestop til Aarhus' nye bydel

Aarhus letbane er et net af letbaner, som fra maj 2017 skal knytte byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen og gøre det lettere at komme til og fra arbejde. Det skal understøtte brugen af kollektiv trafik og fremme en bæredygtig mobilitet.

Sonnesgade 11 ligger placeret lige ovenfor et planlagt letbanestop for den nye bydel, Aarhus K. Og den centrale placering har arkitekterne indarbejdet, da de planlagde grunden. De har nemlig bygget en passage langs huset, der er tænkt som en gennemgang fra letbanen og ind til byen.

Sonnesgade 11 kan blive en naturlig åbning mod Godsbanen, Musikhuset, Aros og ja, resten af byen. Et grønt hus til en grøn by.

Lavenergi 2020

  • Lavenergi belysning
  • Automatisk dagslys kontrol
  • Lavenergi elevator
  • Varmegenvinding
  • Vandbåret opvarmning og nedkøling
  • Kompakt byggeri
  • Solceller
  • Energiglas

Bæredygtighed

Sonnesgade 11 er planlagt som et lavpraktisk, velfaciliteret og bæredygtigt hus og lever samtidig op til de aktuelt strengeste energimæssige krav i bygningsrelementet.

Bygningens harmoniske forhold imellem rum, materialer og teknologi gør det samlede anlæg til et lavenergi 2020 byggeri.

Kilde: SLETH arkitekter

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017