Systime producerer naturligvis stadig bøger på papir. Bogproduktionen er bare blevet langt mere grøn end tidligere. Vi producerer nemlig kun de bøger, der rent faktisk er blevet solgt – og det har en positiv effekt på miljøet.

Af Mette Sabroe Bitsch

29.9.2016

Ingen papirspild, ingen makulering, intet lager og ingen forældede bøger. Systimes nye trykkeri er fleksibelt og agilt og kan blandt andet tilpasse produktionen, så den passer fuldstændig til efterspørgslen. Det betyder en mærkbar miljøforbedring.

BOD eller book on demand

© istockphoto.com/pixbox77
© istockphoto.com/pixbox77

Tidligere fik Systime offset-trykt sine bøger. Det var en langsommelig proces, der krævede store oplag til lager. I dag får Systime printet sine bøger og leveret dem direkte fra leverandøren til brugeren fra dag til dag – og efter behov.

Det er Systimes digitale produktionsflow og nye digitale printeri, der gør det muligt at levere efter ordre og i en kvalitet, der er identisk eller bedre end den gamle trykmetode. Det betyder, at forlaget kun får produceret det antal bøger, der er blevet solgt. Det er altså endelig slut med at trykke bøger for senere at kassere en del, fordi bøgerne enten ikke kan sælges, eller fordi indholdet er forældet.

"Nu får vi kun printet det antal bøger, der er behov for. Ikke et eneste eksemplar makuleres, og det påvirker naturligvis miljøet i en positiv retning", fortæller Poul Henrik Mikkelsen, forlægger hos Systime.

Miljøomkostningerne ved at opvarme lagerplads og transportere bøger til og fra lager kan altså helt afskrives.

Miljøvenligt og altid opdateret

Ikke alene belaster den nye produktionsform miljøet mindre, Systime er også blevet i stand til at levere bøger, der altid er opdaterede og reviderede. Den nye printform spiller nemlig perfekt sammen med Systimes digitale databasepublicering, der løbende opdaterer indholdet, retter fejl og tilføjer nye afsnit og kapitler i bøgerne.

Ingen spild

En anden helt stor miljøgevinst ved digital print er, at papirmængden udnyttes optimalt. Der er intet spild. En offset-maskine bruger mange ark papir til at justere og rette farver ind - et spild på omkring 10% ved et almindeligt oplag.

Svanemærket og en bevidst miljøpolitik

Systimes printeri gør, hvad de kan for at skåne miljøet. Ud over at have solceller på taget og en omfattende miljøpolitik, så leverer printeriet sine bøger på svanemærket papir med mulighed for FSC-mærkning Note.

Svanemærket er en skandinavisk standard, hvis primære fokus er, at produktet har en minimal miljøbelastning.

Sidst men ikke mindst printes Systimes bøger på papir produceret af træer fra et bæredygtigt skovbrug i Sverige. Her er både planter, dyr og skovarbejdere sikret ordentlige forhold.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017