Et konkret samarbejde mellem forlag og undervisere resulterede i flere funktioner og fagområder i ny udgivelse til USF. Uddannelsesspecifikke fag fremstår nu i forbedret form.

Af Mette Sabroe Bitsch

19. september 2016

© iStockphoto.com/Georgijevic
© iStockphoto.com/Georgijevic

En kompetenceoversigt, en logbog, ekstra spørgsmål, differentierede værktøjer og flere workshops er noget af det materiale, som blev tilføjet Uddannelsesspecifikke fag, efter at iBogen havde stået sin prøve til sommerens eksamen.

Som alle andre af Systimes udgivelser, lå Uddannelsesspecifikke fag åben for adgang inden selve udgivelsen. Det benyttede blandt andre bogens to forfattere og et par lærere sig af. De valgte at anvende materialet til sommerens eksamen.

Materialet bestod sin prøve, men fik nogle brugbare kommentarer og ideer med på vejen, som i høj grad styrkede det endelige resultat.

Brugerfeedback forbedrer udgivelserne

En af de undervisere, som havde anvendt materialet, manglede for eksempel workshops; en anden havde behov for materiale, der var mere udfordrende for eleverne. Forslagene endte med at komme med i den endelige udgave af iBogen, som nu er på gaden.

Uddannelsesspecifikke fag fik tilføjet flere nye funktioner og didaktiserede redskaber, som for eksempel en kompetenceoversigt, en logbog, differentieret værktøjer, ekstra spørgsmål og flere workshops og et udvidet område Til ajourPlus-lærere.

"iBogen var ikke blevet den samme uden input fra de forskellige undervisere", fortæller Birgitte Schou, som er projektleder på Uddannelsesspecifikke fag.

Starten på et godt samarbejde

Den daglige gang i klasserummet gør undervisere og elever til vigtige sparringspartnere i forlagets arbejdet med at udgive brugbart materiale. Ønsker, krav og ideer fra brugerne bidrager med væsentlige inputs, og resultatet bliver bedre undervisningsmaterialer.

Så sent som i går tog Birgitte Schou til Uddannelsescenter Holstebro, som er en af de skoler, Systime samarbejder med. Her skulle hun følge op på og spørge ind til, hvordan det nu går med at anvende blandt andet Uddannelsesspecifikke fag. Lever materialet op til de krav og forventninger, som brugerne har? Er der mangler eller behov? Væsentlige spørgsmål, hvis svar har stor indflydelse på, hvordan materialet videreudvikler sig fremover.

Samarbejde er vejen frem

På Systime har forfattere og projektlederne i mange år indarbejdet feedback fra undervisere før, under og efter arbejdet med en udgivelse.

Forlagets åbne værksted lab.systime.dk og Sig din mening på iBog® er blandt de fora, som Systime stiller til rådighed for samarbejde og brugerinddragelse. Og begge har stor indflydelse på, hvordan en udgivelse ender med at blive, eller hvordan den løbende bliver revideret.

Systimes agile produktionsplatform gør det nemlig enkelt hurtigt at rette, tilføje og opdatere indhold i udgivelserne - både de digitale og de trykte, og på den måde tilrette materialet efter brugernes behov.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017