På Lyngby Gymnasium gør de ikke tingene, som man plejer. Som et innovativt og nyskabende gymnasium forsøger ledelsen at nytænke undervisning og læring. Det betyder blandt andet, at eleverne har deres bøger på iPad og ikke i tasken.

Af Mette Sabroe Bitsch

31. marts 2016

© Lyngby Gymnasium
© Lyngby Gymnasium

Ingen kender fremtidens arbejdsmarked. Men ét er sikkert. Der bliver brug for unge mennesker med innovative kompetencer. Af den grund har Lyngby Gymnasium valgt en projektorienteret, moderne tilgang til undervisning. Den indebærer blandt andet, at alle elever får udleveret en iPad, som de bruger aktivt i undervisningen.

Ledelsen har således fravalgt papirbøger. I stedet får alle elever adgang til et bredt udvalgt af interaktive iBøger®, som de kan tilgå på deres iPads. Med andre ord har eleverne fri og ubegrænset adgang til mere end 320 iBøger®, der dækker alle fag bredt og dybt.

"Som nyt gymnasium skulle vi finde på en eller anden løsning, der både økonomisk og pædagogisk kunne give mening for os. Og vi var ret hurtige sikre på, at vi ikke skulle ud og etablere en bogkælder," fortæller Camilla Rye Jørgensen, vicerektor på Lyngby Gymnasium.

Flatrate-aftale

Det, ledelsen på Lyngby Gymnasium var på udkig efter, var en all-in-one aftale med et forlag om digitale bøger. Og en forudsætning var at finde en passende ordning, hvor hverken elever eller lærere skulle have mange forskellige logins til deres materialer.

Her passede Systimes flatrate-aftale som fod i hose med én indgang til samtlige 320 iBøger®.

"Jeg regnede på, hvad det ville koste, hvis vi skulle købe bøger fra bunden, og hvad det ville koste at købe en flatrate. Og der havde Systimes flatrate-aftale store økonomisk – og administrative – fordele", fortæller Camilla Rye Jørgensen.

Nyt og opdateret materiale

Camilla Rye Jørgensen

Camilla Rye Jørgensen

Også fagligt var Systimes materiale et rigtig godt bud på undervisningsmaterialer, fordi Systimes iBøgerne passede til de niveauer, som Lyngby Gymnasium havde behov for, da skolen blev etableret for få år siden.

Den grundlæggende it-strategi på Lyngby Gymnasium er, at eleverne bruger iPads. Og det betyder ifølge Camilla Rye Jørgensen, at iBøgerne er blevet en naturlig del af den pakke. Hun synes, det hænger godt sammen.

"Og sidste men ikke mindst, sikrer vi med Systimes iBibliotek, at det faglige materiale hele tiden er nyt og opdateret. Vi synes, at der ligger et vigtigt dannelseselement i, at eleverne lærer at søge og læse den nyeste viden", slutter Camilla Rye Jørgensen.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017