Ny spanskudgivelse, baseret på videooptagelser med autentiske mennesker i autentiske situationer fremmer sprogindlæringen. sysTIMES har talt med forfatteren bag den banebrydende VideoiBog, Suzar Desezar.

Af Mette Sabroe Bitsch

7. marts 2016

Man lærer bedst et nyt sprog dér, hvor sproget tales. Det er dér sprogets struktur, udtale, jargon, tone sætter sig og bliver levende for eleven. Men da man endnu ikke kan nå til Spanien og tilbage i løbet af en dobbelttime, så må Spanien komme til eleven. Eller nærmere bestemt det spansktalende Mellemamerika.

Det problem råder en ny VideoiBog til spanskundervisning nu bod på. En la pandilla somos familia giver eleverne en unik mulighed for at komme tæt ind på livet af et sprog, et område og en befolkningsgruppe.

© Erika Brenner
© Erika Brenner

Virkeligheden skaber indlevelse

Foruden en mængde opgaver, øvelser og spørgsmål indeholder udgivelsen nemlig 50 videointerviews, der tager eleverne med til Honduras, El Salvador og Nicaragua. Temaet er bandekonflikten, som er et af områdets helt store problemer.

Med den mellemamerikanske hverdag som baggrund, sidder eleverne pludselig ansigt til ansigt med de frygtløse socialarbejdere, ofrene for bandevold, kæresterne, mødrene, politikere, præster, og sidst men ikke mindst, tidligere og nuværende bandemedlemmer.

"En vigtig del af sprogundervisningen er det autentiske udtryk. At høre hverdagsspansk talt i en virkelig kontekst, hvor hver tøven, hvert tonefald bliver tydeligt, er en vigtig forudsætning for at tilegne sig et sprog og for på sigt selv at kunne bruge det", fortæller bogens forfatter Suzan Desezar, der selv rejste rundt i regionen for at lave interviews og indsamle materiale til udgivelsen.

Videointerview åbner sproget

Sprogindlæringen er så at sige vendt på hovedet. I stedet for at tage afsæt i tekstlæsning med dertilhørende grammatikundervisning, starter eleverne med gloseindlæring og det talte ord. Gennem de autentiske videointerviews med native speakers skyder eleverne genvej til egen sprogproduktion, til selv at kunne udtrykke sig på spansk.

Differentieret og flipped classroom

Alle de spanske videoer er transskriberet. De er også tekstet til dansk. Men denne funktion kan slås til og fra efter behov. Materialets tilrettelæggelse giver mulighed for at differentiere undervisningen. For eleverne kan arbejde med sproget, også selvom de ikke kan forstå det hele.

"Sætter jeg eleverne til at læse en tekst på klassen eller derhjemme, vil de læse og forstå den på forskellige niveauer afhængig af deres kompetence. Men sætter jeg dem til at se en video og tage noter, så kan jeg kræve lidt mere af de svage elever, når vi mødes på klassen og skal arbejde med stoffet", fortæller Suzan Desezar.

Et greb særligt til drengene

I sit daglige job som gymnasielærer oplever Suzan Desezar, at tidens unge, og især drengene, har andre forudsætninger og tilgange til læring. Det stiller nye krav til undervisningsmaterialerne. For eksempel er det vigtigt, at eleverne får ejerskab til stoffet. Det opnår man bedst ved blandt andet at lægge op til, at eleverne arbejder selvstændigt med stoffet.

"Sprogundervisning har traditionelt en tendens til at bruge meget tid på at reproducere tekster, at eleverne skal referere noget, de har læst. Det er trygt og godt, men det appellerer mest til de fornuftige piger, og det åbner ikke nødvendigvis op for en selvstændig analyse og sprogbehandling," fortæller Suzan Desezar.

Hun har derfor skruet op for de krav, der skal fremme elevernes kommunikative kompetencer. Det der skal få eleverne til selv at producere sprog og komme i gang med at sige noget. Det har hun blandt andet gjort ved at udarbejde opgaver og spørgsmål til hvert afsnit, hvor der ikke er entydige svar men mulighed for, at eleverne kan bidrage med personlige holdninger og erfaringer.

Nomineret til Undervisningsmiddelprisen

En la pandilla somos familia er nomineret til årets Undervisningsmiddelpris, der hvert år uddeles til "et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet". Desuden er det er krav til de nominerede, at "Materialet skal engagere eleverne, samtidig med at det er fagligt velfunderet."

FAKTA

Suzan Desezar underviser i spansk og mediefag på Høje Taastrup Gymnasium.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017