På skoler, der vælger at købe flatrate-adgang til et stort iBibliotek, bruger bibliotekarer mindre tid på tidsrøvende administration af bogkælderen.

af Mette Sabroe Bitsch

28. februar 2016

© Systime
© Systime

På Aarhus Handelsgymnasium er bibliotekar Kirsten Hansen Olesens arbejdsliv blevet lidt mere interessant på grund af flatrate-adgangen. Hun er nemlig blevet lettet for nogle af de tunge og tidsrøvende administrationsopgaver, der er en del af hendes job som bibliotekar.

"Før vi fik flatrate havde vi et stort udlån af e-nøgler på klassebasis og på individuel basis. Administration af dem var tung og tidskrævende. Det er arbejdsgange, vi slet ikke bruger tid på i dag. Alt i alt er den tid, jeg bruger på administration af undervisningsbøger, blevet væsentlig mindre", fortæller en smilende Kirsten Hansen Olesen.

De timer, Kirsten Hansen Olsen sparer i administrative opgaver, kan hun i stedet bruge meget mere hensigtsmæssigt i sit job som bibliotekar.

Flatrate giver større udvalg

Flatrate eller iBibliotek indebærer fri og ubegrænset adgang til samtlige Systimes mere end 300 iBøger® for alle på skolen. Elever og lærere kan så frit vælge på alle hylder. Ingen er begrænset af, at de ikke kan få en bestemt bog for klassesæt er et begreb, der med tiden vil glide ud af skolernes sprog, så snart de får adgang til Systimes iBibliotek.

"Eleverne har fået en bredere palette af undervisningsbøger til rådighed. Dermed har de mulighed for at finde problemløsninger, forklaringer med videre i andre undervisningssystemer, som deres underviser måske ikke tager udgangspunkt i", fortæller Kirsten Hansen Olesen.

Også i forbindelse med de store opgaver og projekter, oplever Kirsten Hansen Olsen færre "flaskehalse" i udlånet af undervisningsbøger, fordi der ingen begrænsning er på antallet af de enkelte titler, og fordi alle elever har adgang til mere end 320 iBøger® online.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017