Hans Peter Juul er blevet lettet for en tung byrde i sit job som administrativ planlægger og ansvarlig for distribution af bøger til lærere og elever på handelsgymnasiet Tradium i Randers. Det evindelige cirkus med at håndtere og registrere bøger er old school. For skolen har fået adgang til samtlige Systimes iBøger®, der med mere end 300 udgivelser dækker alle fag.

Af Mette Sabroe Bitsch

1. februar 2016

Der er ikke ét job, hvor spændende det end er, som ikke indeholder mindst en irriterende og tidskrævende opgave. Det kunne for eksempel være administrative registrerings- og kontrolopgaver. Og det er netop sådan en opgave, Hans Peter Juul blev befriet for, da handelsgymnasiet i Randers, Tradium, for et år siden fik fri adgang til mere end 300 iBøger®, der dækker alle fag dybt og bredt.

"Rent administrativt er der sparet rigtig meget", fortæller Hans Peter Juul.

Den tidskrævende opgave med at håndtere bøger er nemlig næsten forsvundet.

"Nu får vi én nøgle til hele skolen. Det er en stor lettelse og har frigivet ressourcer, som jeg kan bruge meget mere hensigtsmæssigt", fortæller Hans Peter Juul.

Handelsgymnasiet på Tradium har indgået aftale om fri og ubegrænset adgang til alle Systimes iBøger®. De har lavet en såkaldt flatrate-aftale.

Handelsgymnasiet på Tradium har indgået aftale om fri og ubegrænset adgang til alle Systimes iBøger®. De har lavet en såkaldt flatrate-aftale.

Én nøgle – én faktura

Tradium har 900 elever og godt 75 lærere. Så det var mange mandetimer, der gik på distributionskontoen. I dag går lærerne direkte ind på deres online konto og vælger de bøger, de gerne vil bruge. Og det sammen gør eleverne, som altid har bøgerne med, fordi de ligger online.

"Vi havde i forvejen et ret stort indkøb af Systimes iBøger®, så indkøbskontoen er nogenlunde den samme. I dag har vi bare fået et langt større udvalg for de samme penge med en masse goder oveni", fortæller Hans Peter Juul.

Ubegrænset adgang til alle bøger

Flatrate indebærer fri og ubegrænset adgang til samtlige Systimes iBøger® for alle på skolen. Elever og lærere kan frit vælge på alle hylder. Ingen er begrænset af, at de ikke kan få en bestemt bog for klassesæt og bogdepot er begreber, der er ved at glide ud af skolernes sprog, så snart der er lukket op for adgang til Systimes iBibliotek.

”Der fulgte ikke brugstvang med, for det var ikke et ønske om at ensrette undervisningen. Vi indførte flatrate, fordi det er praktisk, nemt og en del af den almindelige udvikling”, fortæller Hans Peter Juul.

Nogle lærere fulgte for eksempel et system fra et andet forlag, og sproglærere har stadig behov for at supplerer sprogundervisningen med skønlitterære værker.

”Men i takt med at lærerne finder både den praktiske og den pædagogiske anvendelse af iBøger®, tror jeg bestemt, at skolen vil oplever et stigende brug af iBøger®, siger Hans Peter Juul.

Færre kopier

Også ord som kopimaskine og kompendium vil med tiden måske forsvinde fra skoler, der vælger flatrate.

Når lærere vælger at supplere en grundbog med tekster og stof fra andre kilder, går turen ofte omkring kopimaskinen. Men det sædvanlige bundt kopier af svingende kvalitet bliver hurtigt old news, når en lærer har fri adgang til et bredt udvalg af altid opdaterede iBøger® inden for samme fag.

"Lærerne kan sagtens finde på at zappe mellem de forskellige udgivelser og for eksempel bede eleverne om at læse afsnit i de bøger, hvor det pågældende emner er bedst beskrevet", fortæller Hans Peter Juul.

IT fremmer læring

Ud over den store fordel, at eleverne altid har deres bøger med i skole, så fremhæver Hans Peter Juul, at it i sig selv virker motiverende på eleverne.

"Da jeg var barn skulle al læring helst relateres til knallerter for at blive spiseligt. I dag skal det helst være noget med it for at fange elevernes opmærksomhed. Her er iBøgernes mange interaktive kvaliteter som quizzer, videoer og lyd med til at aktivere eleverne og give en god variation i læringsprocessen," siger Hans Peter Juul.

Han mener dog, at it bør suppleres med andre aktiviteter, fordi mange elever er tilbøjelige til at overføre en hurtig og hektisk it-tilgang fra deres fritid til deres skolearbejde.

"Der er en tendens til, at nogle elever ikke giver sig selv lov til at fordybe sig i stoffet, når de sidder for længe foran skærmen", siger Hans Peter Juul.

Der bliver arbejdet intensivt med Systimes iBøger® i kantinen på handelsgymnasiet, Tradium.

Der bliver arbejdet intensivt med Systimes iBøger® i kantinen på handelsgymnasiet, Tradium.

Det kører bare

Når 900 elever mellem klokken otte og halv ni hver morgen logger på deres device og henter mindst én bog hver, så kunne man som administrativ planlægger på en skole måske godt ryste lidt i bukserne og bede en stille bøn om, at nettet holder.

Men det er der bestemt ingen grund til på handelsgymnasiet på Tradium.

“Det fungerer. Bøgerne virker, og alt kører upåklageligt”, konstaterer Hans Peter Juul tilfreds.

For Systime garanterer så godt som 100 procent oppetid, og det betyder blandt andet, at samtlige elever på landets ungdomsuddannelser sagtens kan være online på Systimes iBøger® samtidig.

Samarbejde er også vejen frem

Når en skole indgår en flatrate-aftale med Systime indgår man også i et samarbejde med forlaget. Desuden arrangerer forlaget kurser og opfølgning og vejledning i iBøgernes nyeste funktionaliteter.

Det er en aftale, der fungerer gensidigt. Systime stiller sine fuldt opdaterede iBøger® til rådighed, og skolerne inviteres til at byde ind med ideer og forslag til at forbedre og supplere eksisterende materialer. Forlaget sender løbende surveys til lærerne, inviterer brugergrupper på besøg på forlaget til brainstorming seancer for at få ideer og ønsker til nye udgivelser, til evalueringsmøder af nuværende materialer og til brugertest af nye it-features.

Det tætte samarbejde med flatrate-skolerne hjælper forlaget til at kunne imødekomme lærernes behov. Blandt andet har Systime udvidet ajourPlus lærerområdet på mange iBøger® med lærervejledning og forløbseksempler efter ønske fra flere af brugergrupperne.

“Jeg opfatter klart, at vores aftale og samarbejde har været en succes. Ja, en stor succes vil jeg sige”, fastslår Hans Peter Juul.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017