sysTIMES – et online magasin om BEDRE LÆRING

Magasinet går bag om aktuelle problemstillinger, relevante temaer, forskningsprojekter og faglige udfordringer inden for undervisning – altid med BEDRE LÆRING som omdrejningspunkt.

Lad dig inspirere og deltag i debatten på Systimes Facebookside Systime - bedre læring.

I dag har studievejlederne nogle seancer med eleverne, men det er først og fremmest mødet med fagene, som er det væsentligste grundlag for, at eleverne kan tage beslutning om studieretning. Men efter sommerferien, når den nye reform træder i kraft, vil de obligatoriske evalueringssamtaler, som eleverne skal have under grundforløbet, i Silkeborg blive suppleret med en studieretningsorienteringsaften.

Læs artiklen: Elever er klar til valg efter tre måneder

sysTIMES har valgt at stille skarpt på den kommende gymnasiereform, dens mål og konsekvenser for undervisningen på de gymnasiale uddannelser.

Læs magasinet gymreform17

Lærere og elever på Aarhus Katedralskole har fået adgang til et omfangsrigt materiale af mere end 325 interaktive lærebøger. Det giver lærerne frihed til at afprøve andre materialer end dem, de normalt ville vælge.

Læs artiklen: "iBiblioteket udvider læringspotentialet"

Digitale kompetencer er en grundingrediens i den nye gymnasiereform. It, teknologi og digitale redskaber skal tænkes ind i fagenes kernestof og i arbejds- og prøveformerne. Mange gymnasier som for eksempel Aarhus Katedralskole arbejder allerede med fuldt digitale undervisningsmaterialer.

Læs artiklen: "Med et helt bibliotek i rygsækken..."

Vores kommunikationskultur har ændret sig radikalt de seneste år. Det har øget behovet for nye normer, der kan styre en god og ordentlig kommunikation. Det mener professor Hans Siggaard Jensen, som lagde vejen forbi Systime for at tale om digital dannelse.

Læs artiklen "Vi mangler nye normer for kommunikation"

I otte måneder har vi boet i et topmoderne hus bygget efter tidens mest energibesparende principper. Og det kan mærkes på vores grønne regnskab.

Læs artiklen: Et lavenergi 2020-hus

Der er ikke nogen, der ikke skal bruge digitalisering", siger Ellen Trane Nørby. "Alle skal bruge det. Om du har naturvidenskabelige fag eller humanistiske fag, så er digitale kompetencer vigtige.

Læs artiklen: De unge skal dannes digitalt

© istockphoto.com/pixbox77

Ingen papirspild, ingen makulering, intet lager og ingen forældede bøger. Systimes nye trykkeri er fleksibelt og agilt og kan blandt andet tilpasse produktionen, så den passer fuldstændig til efterspørgslen. Det betyder en mærkbar miljøforbedring.

Læs artiklen: Bæredygtig bogproduktion

Et konkret samarbejde mellem forlag og undervisere resulterede i flere funktioner og fagområder i ny udgivelse til USF. Uddannelsesspecifikke fag fremstår nu i forbedret form.

Læs artiklen: iBog® til USF står stærkere

Sjatsøvn og sociale medier er de store syndere, når teenagere skal have nok søvn. For selvom de fleste teenagere er B-mennesker, så lever de i et samfund indrettet til A-mennesker. Og det bliver de nødt til at tilpasse sig. sysTIMES giver gode råd til den bedste søvn.

Læs artiklen: En eftermiddagslur er som at spise en pose chips

Ved at ændre mødetid fra otte til ti har Egå Ungdoms-Højskole vendt en nedadgående spiral af dårlig samvittighed og spildte timer til en optur af glade, engagerede elever, der gerne vil lære.

Læs artiklen: Jeg holder mere af teenagere nu

Kunne du tænke dig at starte dagen med et hold friske, udhvilede elever, der veloplagt deltager i undervisningen fra første time? Så skal du måske foreslå din skole at indføre senere mødetider.

Læs artiklen: Sene mødetider giver bedre læring

AVU-kursister er udfordrede på deres læsekompetencer. Det forsøger Systime i samarbejde med AVU-lærere og forfattere at gøre noget ved. Til forskel fra andre ungdomsuddannelser er AVU-studerende voksne mennesker. Og det skal lærebøgerne naturligvis afspejle.

Læs artiklen: Udgivelser til AVU skal være målrettet unge voksne

Systimes iBog® har mange læringsmæssige fordele, og nu viser en ny undersøgelse, at iBøger® også har store miljømæssige fordele. Produktion af iBøger® udleder nemlig betydeligt mindre CO2 end produktion af papirbøger.

Læs artiklen: "Systimes iBøger® er grønne"

"Et dobbelt sæt øjne er en stor hjælp i en analyse af en elevgruppe, man som lærer gerne vil sikre sig at høre og være opmærksom på", fortæller Lea Lund, forskningsleder på ROK-projektet, hvis hovedformålet er at udvikle nye pædagogiske redskaber

Læs artiklen "3. intervention: Hvad eleverne siger – og ikke siger!"

Med Systimes iBibliotek sikrer vi, at det faglige materiale hele tiden er nyt og opdateret. Vi synes, at der ligger et vigtigt dannelseselement i, at eleverne lærer at søge og læse den nyeste viden.

Læs artiklen: iBøger® er en naturlig del af et innovativt gymnasium

Ny spanskudgivelse, baseret på videooptagelser med autentiske mennesker i autentiske situationer fremmer sprogindlæringen. sysTIMES har talt med forfatteren bag den banebrydende VideoiBog, Suzar Desezar.

Læs artiklen: Autentisk sprog fremmer sprogindlæring

De timer, Kirsten Hansen Olsen sparer i administrative opgaver i bogkælderen, kan hun i stedet bruge meget mere hensigtsmæssigt i sit job som bibliotekar.

Læs artiklen: flatrate sender bibliotekarer op i lyset

Ydermere er det at have samlet iBøgerne ét sted utroligt smart, da det gør søgning efter teorier og modeller overskueligt. Min SRP opgave var ikke blevet skrevet uden adgang til iBøgerne", fortæller Johan Ørum Hansen, som går i 3.g på Aarhus Handelsgymnasium.

Læs artiklen: iBibliotek giver elever en dyb og bred faglighed lige ved hånden

På den måde er naturvidenskaben (i princippet og i sin egen selvforståelse) universel og udgør et fælles sprog, uafhængig af interesser og tro.

Læs artiklen: 5 skarpe til Jens Dolin

Det var klart en misforståelse at indføre 12-skalaen som evalueringsform. Den fokuserer på, at eleverne skal leve op til nogle helt eksplicit fastsatte mål. Og kan du aflæse, hvad der skal til, så får du de bedste karakterer. Men derved skader du de dygtigste og mest selvstændige elever. 13-skalaen værdsatte det originale, det exceptionelle og det selvstændige.

Læs artiklen: 5 skarpe til Hanne Leth Andersen

"Flatrate sparer tid og en hulens masse frustrationer". Hans Peter Juul er blevet en tung byrde lettere i sit job som administrativ planlægger på handelsgymnasiet Tradium. Det evindelige cirkus med at håndtere og registrere bøger er old school. For skolen har fået adgang til samtlige Systimes 300 iBøger®, der dækker alle fag.

Læs artiklen: Den administrative planlægger: Flatrate sparer tid og en hulens masse frustrationer

Til forskel fra lærerværelset har bloggen den fordel, at den kan strukturere og kategorisere viden og erfaring, som den kan dele og sprede på tværs af skoler, faggrupper og andre grænser. En blog er så at sige et virtuelt lærerværelse med tid og rum til en fordybet udveksling af faglige problemstillinger.

Læs artiklen: Blogs sprænger lærerværelsets rammer